JZU Klinički centar Univerziteta u Sarajevu

JZU Domovi zdravlja Kantona Sarajevo

JZU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”

Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu

JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo

JZU Bolnica Srbija – Istočno Sarajevo

JZU Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH

Opšta bolnica Brčko, Brčko distrikt

  • Opšta bolnica Brčko

Hercegovačko-neretvanski kanton

Ostale institucije

Ostali članovi