Spisak članova INSTITUT ZA KLINIČKU PATOLOGIJU I CITOLOGIJU:

 1. Putica Amina
 2. Imširović Amel
 3. Bilalić Meliha
 4. Ahmović Melisa
 5. Subašić Arman
 6. Marjanović Silvija
 7. Ganović Enver
 8. Sivro Irna
 9. Kišić Merima
 10. Bejtović Ilir
 11. Hanjalić Melisa
 12. Mizdrak Elma
 13. Omanović Amina
 14. Đorđević Aida
 15. Muhić Adis
 16. Halilović Zana
 17. Kustura Amara