ODRŽAN VIII KONGRES ALISZP u SARAJEVU

Upriliečenom svečanom večerom u Hotelu Radon Plaza u Sarajevu zatvoren je VIII Kongres ALISZP BIH. Kongres je svečano otvorila dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija prof. dr. Arzija Pašalić, kao predsjednica Naučnog odbora. Svečanom otvorenju prisustvovali su pomoćnik ministra Minisatrstva zdravstva FBIH Goran Čerkez, direktor JZU Domovi zdravlja KS, direktor Zavoda za javno zdravstvno KS, predsjednici komora, …

ALISZP učesnik Kongresa “LabQuality Days Struga 2024”

Nesalomiva veza traje godina između Udruženja medicinskih laboranata Kliničkog centra Skoplje Makedonija i ALISZP BIH, što pokazuje i učešće članova Asocijacije na Kongresu pod nazivom Asocijaciju su predstavljali Vedran Lekanić i Nemanja Jovičić koji je uzeo aktivno učešće sa temom “Korelacija serumskih lipidnih parametara kod pacijenata sa disfunkcijom štitne žlijezde”. Ogromnu zahvalnost dugujemo predsjedniku Ivici …

DRUGA OBAVIJEST – KONGRES

Druga obavijest za KONGRES Kongres će  se održati od 16-19. maja 2024. godine u Hotelu “Radon plaza” u Sarajevu PRIJAVE ZA AKTIVNE I PASIVNE UČESNIKE putem linka: https://forms.gle/fXSjz88nXNAHTBo18   Krajnji rok za predaju sažetka je 30.03.2024. godine. Abstrakt prema tehničkim uputama poslati na kongresaliszp@gmail.com   Sve detalje možete naći u datoteci u prilogu. Kongres ALISZP …

ODRŽANO STRUČNO PREDAVANJE U MOSTARU

U petak 23. februara održano je stručno predavanje ALISZP u BIH, u Mostaru. U Zavodu za javno zdravstvo HNK-a u Mostaru pred 60 članova ALISZP u BiH, održana su 3 sjajna stručna predavanja sa sljedećim temama: tema: Odlaganje medicinskog otpada, predavač Mirna Damjanović dipl.ing.MLD tema: Odnos slobodnog i ukupnog PSA kod pacijenata sa oboljenjima prostate, …

NAUČNI ODBOR KONGRESA

Naučni odbor Kongresa: Prof. dr. Arzija Pašalić, Dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija UNSA, predsjednica Naučnog odbora Prof. dr. Nijaz Tihić, Medicinski fakultet Tuzla, šef Zavoda za mikrobiologiju UKC Tuzla Doc. dr. Sabina Šegalo, Fakultet zdravstvenih studija UNSA, rukovodilac studija Laboratorijske tehnologije Prof. dr. Nafija Serdarević, Fakultet zdravstvenih studija UNSA Prof. dr. Siniša Ristić, Medicinski fakultet Univerziteta …

ORGANIZACIONI ODBOR

Organizacioni odbor VIII Kongresa ALISZP, koji će se održati od 16. do 19. maja 2024.godine u Sarajevu, čine: Predsjednik Mubera Šahinagić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike Mr. Sadik Jahić,  dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike Mila Štaka, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Rasim Smajkić, dipl. sanitarni inženjer Mr. Lejla Čano Dedić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike MA Nemanja Jovičić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske …

VIII KONGRES ALISZP BIH

Prva obavijest Obzirom da nam je 2024. godina Kongresna, a ujedno i dvadeseta jubilarna godišnjica našeg rada i postojanja,veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na: VIII Kongres sa međunarodnim učešćem “Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u BiH” Datum: 16-19. maj 2024.  Lokacija: Hotel Radon Plaza, Sarajevo (BiH) Na kongresu će uzeti učešće eminentni …

IZVJEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE I IZBORNE SKUPŠTINE ALISZP U BIH

Dana 11.11.2023. godine je održana Redovna i Izborna skupština ALISZP. Na skupštini je prisustvovalo 169 članova Asocijacije, čime je u skladu sa Statutom ostvaren potrebni kvorum za donošenje odluka. Na Redovnoj skupštini, predsjednik Asocijacije Damir Mehmedbašić je predstavio Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2022. godinu. Također, dao je kraći osvrt na sve aktivnosti …