ODRŽANO STRUČNO PREDAVANJE U MOSTARU

U petak 23. februara održano je stručno predavanje ALISZP u BIH, u Mostaru.
U Zavodu za javno zdravstvo HNK-a u Mostaru pred 60 članova ALISZP u BiH, održana su 3 sjajna stručna predavanja sa sljedećim temama:
1️⃣ tema: Odlaganje medicinskog otpada, predavač Mirna Damjanović dipl.ing.MLD
2️⃣ tema: Odnos slobodnog i ukupnog PSA kod pacijenata sa oboljenjima prostate, predavač mr. Nemanja Jovičić
3️⃣ tema: Acidobazni status, predavač Edis Bebanić lab.teh.
Zahvaljujemo se predavačima, svim prisutnim i našim dragim domaćinima iz Mostara, na čelu sa kolegom Rasimom Smajkićem na izvrsnoj organizaciji.
Uskoro se vidimo na novom stručnom predavanju u JZU “Bolnica Srbija” Istočno Sarajevo, o čemu ćemo vas blagovremeno obavjestiti.
Vaš ASLISZP, 👨‍🔬👩‍🔬

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi