VIII Kongres sa međunarodnim učešćem “Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u BiH”, održaće se 16-19. maja u Sarajevu.
Lokacija: Hotel Radon Plaza
Na kongresu će uzeti učešće eminentni pozvani predavači i stručnjaci iz BiH, profesori, doktori, magistri, inženjeri i tehničari iz regiona u mnogobrojnim sesijama, te studenti u studentskoj sesiji.
Pozvani predavači na Kongresu:
 • Prof. dr. Sabina Prevljak, Fakultet zdravstvenih studija i Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Klinički centar Univerziteta u Sarajevu.
 • Prof. dr. Darija Vukić-Lušić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Republika Hrvatska.
 • Adnan Šadić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, glavni inžinjer/koordinator medicinsko laboratorijske dijagnostike ASA Bolnice, Sarajevo.
 • Ivica Apostolov, bac. sci. HS, Klinički centar Majka Tereza – Skoplje, Republika Sjeverna Makedonija
…to be continued…
Najbolji studentski rad biće nagrađen, po izboru naučnog odbora kongresa.
Kotizacija:
 • za članove ALISZP 100KM;
 • ostali učesnici 150KM;
 • studenti besplatno;

NAUČNI ODBOR KONGRESA:

 • Prof. dr. Arzija Pašalić, Dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija UNSA, predsjednica Naučnog odbora kongresa
 • Prof. dr. Nijaz Tihić, Medicinski fakultet Tuzla, šef Zavoda za mikrobiologiju UKC Tuzla
 • Doc. dr. Sabina Šegalo, Fakultet zdravstvenih studija UNSA, rukovodilac studijskog programa Laboratorijske tehnologije
 • Prof. dr. Nafija Serdarević, Fakultet zdravstvenih studija UNSA
 • Prof. dr. Siniša Ristić, Medicinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
 • Prof. dr. Dražen Lušić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
 • Doc. dr. Daniel Maestro, Fakultet zdravstvenih studija UNSA
 • Doc. dr. Vedran Jakupović, Fakultet zdravstvenih studija UNSA
 • Doc. dr. Ademir Spahić Fakultet zdravstvenih studija UNSA
 • Dr. sci. Gabrijela Begić, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

ORGANIZACIONI ODBOR KONGRESA:

 • Predsjednik Mubera Šahinagić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 • Mr. Sadik Jahić,  dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 • Mila Štaka, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike,
 • Rasim Smajkić, dipl. sanitarni inženjer
 • Mr. Lejla Čano Dedić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 • MA Nemanja Jovičić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 • Belma Đuđeević Paraganlija, dipl. sanitarni inženjer
 • Vedran Lekanić, dipl. sanitarni inženjer
 • Dr.sci. Aleksandra Pašić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike
 • Naida Delić, laboratorijski tehničar
 • Jasmina Ledenko, laboratorijski tehničar
Za sve nedomuice – kongresaliszp@gmail.com
Vaš ALISZP, 🩸🦠🧬🧪