Naša misija i vizija

ALISZP u BiH je formiran na Osnivačkoj skupštini 26.03.2004. godine,pod nazivom ULIST (Udruženje laboratorijskih i sanitarnih tehničara) nakon pripremnog rada od strane Inicijativnog odbora. Na istoj sjednici je izabrano Rukovodstvo koje je funkcije obavljalo do 2010. godine. Iste godine ULIST je  registrovan pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.S obzirom da se naš kadar dodatno školova i napredovao u višu i visoku struku Od 2010 Godine ULIST mjenja ime u ALISZP(Asocijacija laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca)

Pružanje edukacije

Izgradnja odgovorne i profesionalne organizacije laboratorijskih i sanitarnih tehničara i inžinjera kroz unaprijeđivanje znanja

Lokalna zajednica

Izgradnja lokalne zajednice poštujući prava, etičke kodekse i principe demokratske zajednice

Stvaranje mreže

Stvaranje organizovane, profesionalne, samoodržive organizacije zdravstvenih radnika prepoznatljive po kvalifikovanom i stručnom kadru