ALISZP u BiH je formiran na Osnivačkoj skupštini 26.03.2004. godine,pod nazivom ULIST (Udruženje laboratorijskih i sanitarnih tehničara) nakon pripremnog rada od strane Inicijativnog odbora. Na istoj sjednici je izabrano Rukovodstvo koje je funkcije obavljalo do 2010. godine. Iste godine ULIST je  registrovan pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine.S obzirom da se naš kadar dodatno školova i napredovao u višu i visoku struku Od 2010 Godine ULIST mjenja ime u ALISZP(Asocijacija laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca)

ALISZP okuplja laboratorijske i sanitarne uposlenike sa tri nivoa obrazovanja (srednje, više i visoko) sa područja Bosne i Hercegovine, što nas ujedno čini prvom profesionalnom organizacijom koja djeluje na području cijele države. Organizovani smo kao nevladina, nestranačka, multietnička organizacija, sa ciljem da branimo, štitimo i promičemo interese svojih članova jednako kao i cjelokupan sistem zdravstvene zaštite. U našoj Asocijaciji cijenimo međusobno uvažavanje, pripadnost i solidarnost.  Misija Udruženja je izgradnja odgovorne i profesionalne organizacije laboratorijskih i sanitarnih tehničara i inžinjera, poštujući prava, etičke kodekse i principe demokratske zajednice kroz unaprijeđivanje znanja, vještina i odnosa između zdravstvenih radnika i lokalne zajednice. Naša vizija je savremeno organizovana, profesionalna, samoodrživa organizacija zdravstvenih radnika prepoznatljiva po kvalifikovanom i stručnom kadru, koji unosi pozitivne promjene, te ravnopravno sudjeluju u razvojnim procesima  zdravstvene zaštite, ostvarujući svoja prava.