Predsjednik ALISZP: Damir Mehmedbašić

e-mail: info@aliszp.ba

Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo

Transakcijski račun: UniCredit Bank  3389002209116713

Devizni račun: IBAN: BA393389104801053805 SWIFT: UNCRBA22