IZVJEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE I IZBORNE SKUPŠTINE ALISZP U BIH

Dana 11.11.2023. godine je održana Redovna i Izborna skupština ALISZP.

Na skupštini je prisustvovalo 169 članova Asocijacije, čime je u skladu sa Statutom ostvaren potrebni kvorum za donošenje odluka.

Na Redovnoj skupštini, predsjednik Asocijacije Damir Mehmedbašić je predstavio Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2022. godinu. Također, dao je kraći osvrt na sve aktivnosti koje su realizovane u periodu njegovog mandata. Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2022. godinu je usvojen od strane delegata prisutnih na Skupštini.

Na Izbornoj skupštini je izabrano novo rukovodstvo ALISZP u BiH na izborni period od 4 godine:

Predsjednica Asoijacije: Mubera Šahinagić.

Predsjednik Skupštine: Damir Mehmedbašić.

Predsjedništvo Asocijacije: Rasim Smajkić, Sadik Jahić, Mila Štaka, Nemanja Jovičić, Naida Delić, Belma Đurđević-Paraganlija, Jasmina Ledenko, Vedran Lekanić.

Nadzorni Odbor Asocijacije: Mirza Bačić, Nataša Štaka, Lejla Čano Dedić.

Predhodni saziv predsjedništva ALISZP u BiH želi da se zahvali bivšem predsjedniku Damiru Mehmedbašiću i svim ostalim koji su svojim učešćem doprinjeli radu Asocijacije, te dali svoj doprinos u razvoju i afirmaciji naših profesija. Novom rukovodstvu želimo puno uspijeha u budućem radu.

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi