Spisak članova ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO HNK:

  1. Hodžić Lejla
  2. Smajkić Rasim
  3. Boškailo Seada
  4. Brkan Elvedina
  5. Redžović Almir
  6. Muftić Maida
  7. Jaganjac Dženita
  8. Duranović Fatima
  9. Amira Salčin