Spisak članova JU Opća bolnica “Prim.dr. Abdulah Nakaš”:

 1. Begović Džema
 2. Bezdrob Alma
 3. Bosović Zineta
 4. Čengić Mesuda
 5. Glušac-Gvozdenović Sabina
 6. Jouara Sanela
 7. Šenderović Irnesa
 8. Škulj Edita
 9. Zijadić Mustafa
 10. Zukić Anela
 11. Škulj Sabina
 12. Merim Pindžo