bolnica-primdr-abdulah-nakas

Javna ustanova Opća bolnica “Prim.dr.Abdulah Nakaš”

Adresa: Kranjčevićeva 12, 71000 Sarajevo

www.obs.ba

Kontakt osoba: Salković Zineta

Ukupan broj članova : 11