Spisak članova O.J. KLINIČKA HEMIJA I BIOHEMIJA:

 1. Lončar Mirsada
 2. Rašidović Sabaheta
 3. Karšić Mevlida
 4. Džebo Ernesa
 5. Spahić Zemira
 6. Bešlija Suvada
 7. Duraković Alida
 8. Begić Sanela
 9. Duškan Selvedina
 10. Jusufović Amela
 11. Halilović Sanela
 12. Smajić Halida
 13. Ledenko Jasmina
 14. Voloder Almir
 15. Suljić Nevzeta
 16. Kaljanac Jasminka
 17. Katica Dijana
 18. Brkanić Šemsa
 19. Alihodžić Amra
 20. Mahmutović Vernesa
 21. Čurović Aida
 22. Klačar Aida
 23. Efendić Jasmina
 24. Zuković Velma
 25. Pašić Aleksandra
 26. Gazibara Esad
 27. Hrgota Marija