Spisak članova Javne zdravstvene ustanove bolnica Istočno Sarajevo:

 1. Štaka Mila
 2. Motika Goran
 3. Branka Mitrović
 4. Lubura Svjetlana
 5. Štaka Nataša
 6. Veletić Danijela
 7. Jeftović Jovanka
 8. Nosović Daliborka
 9. Palamar Milanko
 10. Radonja Miloranka
 11. Avram Bogdana
 12. Mijović Veselinka
 13. Mijović Željka
 14. Muharemovic Dragana