Bolnica1Javna zdravstvena ustanova bolnica Istočno Sarajevo

Adresa: Kasindolskog bataljona 113, 71213 Kasindo-Istočno Sarajevo

http://www.bolnicakasindo.com/

Kontakt osoba: Mila Štaka

Ukupan broj članova : 14