Spisak članova Županijska bolnica Orašje:

  1. Blažanović Ljubica
  2. Batori Kata
  3. Filips Ivana
  4. Oršolić Dragica
  5. Juzbašić Vesna
  6. Katarina Baotić