Spisak članova Hrvatska bolnica”Dr.fra Mato Nikolić” Nova Bila:

 1. Nevenka Palavra
 2. Marijana Katava
 3. Tanja Kurijevija
 4. Nevene(Palavra) Mišković
 5. Sidonija Dadić-Dilber
 6. Nikolina Valjan
 7. Davorka Barać
 8. Slađana Pavlović
 9. Jadranka Stanić
 10. Ankica Kiržanac
 11. Ljubica Bilavčić
 12. Jasna Martinović
 13. Mijo Jonjić
 14. Mara Petrović