Prva obavijest o Petom simpozijumu sa međunarodnim učešćem ALISZP u BiH

Drage kolege i prijatelji,

veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici V Simpozij sa međunarodnim učešćem u organizaciji ALISZP u BiH, koji će se održati u periodu od 04.-07. Juna  2020. godine u Banja Luci,BiH.

Zdravstveni profesionalci iz BiH i zemalja regiona imat će priliku učestvovati u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od tri dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmjenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike, kao i njima srodnim granama.

Cijeli Simpozij je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke kao i razmijena iskustava sa kolegama iz regiona i šire.

Pozivamo Vas da svojim učešćem pridonesete radu i uspjehu V Simpozija  ALISZP u BiH.

ORGANIZATOR:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONACA U BOSNI I HERCEGOVINI

TEHNIČKE INFORMACIJE:
Mjesto održavanja: HOTEL“Jelena“, Banja Luka, Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Simpozija, smještaj je organizovan u Hotelu „Jelena“

Kod rezervacija soba napomenuti da  je rezervacija za Simpozij ALISZP-a

 

 HOTEL“ JELENA“ Banja Luka
Jovana Dučića 25
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Gosti/učesnici Simpozija za individualne rezervacije se mogu obratiti službi Recepcije na slijedeće kontakte:
+38751 329 200
recepcija@hotel-jelenabl.com
Web: hotel-jelenabl.com 

Cijena  za kompletan Hotelski aranžman od 04.06-07.06 (Četvrtak-Nedelja)

Jednokrevetna soba

Iznosi  352,00 KM – (180,00) EUR

Dvokrevetna

Iznosi  283,00 KM – (145,00) EUR

Cijena  za kompletan Hotelski aranžman od 05.06-07.06 (Petak-Nedelja)

Jednokrevetna soba

Iznosi  228,00 KM – (116,00) EUR

Dvokrevetna

Iznosi  182,00 KM – (93,00) EUR

KOTIZACIJA

Članovi ALISZP u BIH  75 KM

Članovi  ALTTS (Asocijacija laboratorijskih tehnologa i tehničara Srbije ) 50 EUR

Članovi (Sojuza na zdruzenija na medicinski laboranti i sanitarni tehnicari na RM) 50 EUR

Članovi ZMLKC (Здружение Медицински Лаборанти-Клиники) 50 EUR

Gosti (BiH) 125 KM

Ostali (van BiH) 100 EUR

Kotizacija uključuje pristup pozvanim i prijavljenim predavanjima, promotivni i elektronski materijal sa Kongresa, certifikat, koktel dobrodošlice, i svečanu večeru u HOTELU

“ JELENA“ Banja Luka.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za V Simpozij  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Simpozija.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH IBAN: BA393389104801053805; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za V Simpozij ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Simpozija.

Sažetak rada, dostaviti e-mailom u elektronskoj formi kao jedan MS Word dokument (file) najkasnije do 18. maja 2020. godine na slijedeću adresu:

info@aliszp.ba

 

Službeni jezik: Naroda BiH,Engleski

Način izlaganja tema:
– Pozvana predavanja             20 min
– Ostala usmena izlaganja      10 min
– Poster prezentacije                5 min

 

Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno sačuvati – „Save as“ – na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti štampani u „Knjizi sažetaka Simpozija“.

Napomena: Mole se svi predavači da se uklope u vrijeme koje je predviđeno za izlaganje predavanja jer će se sva predavanja koja probiju termin izlaganja javno opomenuti!

Kontakt:

e-mail: info@aliszp.ba

Website: www.aliszp.ba

Daniel  Maestro,član predsjedništva: danielmaestrobih@gmail.com

Damir  Mehmedbašić, predsjednik : damir.mehmedbasic@yahoo.com

 

 

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi