III Međunarodni simpozij „DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I SANITARNE TEHNIKE BiH”

ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U BOSNI I HERCEGOVINI

ORGANIZUJE

III Međunarodni simpozija pod nazivom „DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I SANITARNE TEHNIKE BiH

koji će se održati u periodu od 11-14. maja 2017.godine u Bijeljini, BiH

PRVA OBAVJEST

Drage kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici  III Međunarodnog simpozija pod nazivom „DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I SANITARNE TEHNIKE BiH“ u organizaciji ALISZP u BiH, koji će se održati u periodu od 11.-14.maja 2017.godine u Bijeljini, BiH

Zdravstveni profesionalci imat će priliku učestvovati u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od tri dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmjenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike, kao i njima srodnim granama.
Cijeli Simpozij je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke kao i razmijena iskustava sa kolegama iz regiona i šire.

Pozivamo Vas da svojim učešćem pridonesete radu i uspjehu III Simpozija.


ORGANIZATOR:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONACA U BOSNI I HERCEGOVINI

TEHNIČKE INFORMACIJE:
Mjesto održavanja: HOTEL“RAS“, Etno selo Stanišić Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Simpozija, smještaj je organizovan u Hotelu „RAS“

Kod rezervacija soba napomenuti da  je rezervacija za Simpozij ALISZP-a

Na insistiranje hotela,mole se svi zainteresovani da do 15.04.2017 rezervišu telefonom ili mailom smještaj (koji se može besplatno i otkazati u slučaju spriječenosti dolaska) jer u protivnom se može desiti da poslije ovog datuma ne bude raspoloživog smještaja

„ETNO SELO STANIŠIĆI“ D.O.O.

Pavlovića put br. 32, 76300 Bijeljina

Tel: 055/350-590 ; 055/351-400  ; Fax: 055/350-309

E-Mail:office@etno-selo.com

www.etno-selo.com

Žiro računi : 554 – 001 – 00002354 – 03 Pavlović banka

154 – 360 – 20027985 – 12 Intesa Sanpaolo Banka

Reg. broj: 1 – 4786,  Matični broj: 1925822,  PDV: 400375350001

Cijena u jednokrevetnim sobama za kompletan aranžman iznosi 287,00 KM – (147,00) EUR

Cijena u dvokrevetnim sobama za kompletan aranžman iznosi 257,00 KM  – (132,00) EUR po osobi

Cijena u trokrevetnim sobama za  kompletan aranžman iznosi 242,00 KM – (124,00) EUR po osobi


KOTIZACIJA

Članovi Asocijacije 70 KM

Članovi  ALTTS (Asocijacija laboratorijskih tehnologa i tehničara Srbije ) 50 EUR

Gosti (BiH) 120 KM

Ostali (van BiH) 100 EUR

Kotizacija uključuje pristup pozvanim i prijavljenim predavanjima, promotivni i printani materijal sa simpozija, certifikat, koktel dobrodošlice i svečanu večeru u HOTELU RAS.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za III Simpozij  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Simpozija.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH IBAN: BA393389104801053805; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za III Simpozij ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Simpozija.


Sažetak rada, dostaviti e-mailom u elektronskoj formi kao jedan MS Word dokument (file)

najkasnije do 20. Aprila 2017. godine na slijedeću adresu: adm1n.aliszp@outlook.com

Službeni jezik: Naroda BiH,Engleski

Način izlaganja tema:

– Pozvana predavanja            20 min

 – Ostala usmena izlaganja     10 min

 – Poster prezentacije              5 min

 Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno sačuvati – „Save as“ –

na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti štampani u „Knjizi sažetaka Simpozija“.


Kontakt:

Damir Mehmedbašić,predsjednik : damir.mehmedbasic@yahoo.com

Mubera Šahinagić,generalni sekretar : berasahinagic@hotmail.com

Website: www.aliszp.ba

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi