Simpozij u organizaciji ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem u Neumu – Druga obavijest

Drage kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici na Simpoziju u organizaciji ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u periodu od 18.-21. maja 2023. godine u Nemu, BiH

Ispod možete naći informacije o članovima Organizacionog odbora, kao predavača pozvanog predavanja. Takodje ovim putem vas želimo podsjetiti da je krajnji rok za prijavu radova 01.05.2023.

Članovi Organizacionog odbora su:

 • Damir Mehmedbašić (Predsjednik organzacionog odbora)
 • Daniel Maestro
 • Haris Branković
 • Davor Videkanić
 • Ajla Numanović
 • Jelica Ognjenović
 • Lejla Čano Dedić
 • Dinko Remić
Pozvano predavanje,predavač
 • Doc. dr. sci. Sabina Šegalo

Organizator:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONACA U BOSNI I HERCEGOVINI

TEHNIČKE INFORMACIJE:
Mjesto održavanja: HOTEL“GRAND NEUM“, Neum, Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Kongresa, smještaj je organizovan u Hotelu GRAND NEUM sa besplatnim korištenjem: bazena, saune, parnog kupatila, teretane, te privatne plaže Hotela

Hotel Grand Neum

adresa: Zagrebačka 2, 88390 Neum, BIH

tel +387 36 880 222 fax: +387 36 880 077

e-mail: prodaja@hotel-neum.com

www.hotel-neum.com

facebook: Grand Hotel Neum

Kod rezervacija soba napomenuti hotelu da  je rezervacija za Simpozij ALISZP-a

 

Detalji:

Paket za one koji dolaze u cetvrtak

 • Jednokrevetna soba   515 km    (263 Euro)
 • Dvokrevetna soba      395 km     (202 Euro)
 • Trokrevetna soba      395 km     (202 Euro)

Paket za one koji dolaze u petak

 • Jednokrevetna soba   340 km          (174 Euro)
 • Dvokrevetna soba      260 km           (133 Euro)
 • Trokrevetna soba       260 km           (133 Euro)

Boravisna taksa za jedan dan iznosi 1.60 KM.

Kotizacija

 • Članovi Asocijacije i prijateljska udruzenja iz Srbije i Makedonije 100 KM (50 Euro)
 • Za sve ostale zainteresirane 200 KM (100 Euro)

Kotizacija uključuje pristup pozvanim i prijavljenim predavanjima, promotivni i printani materijal sa simpozija, certifikat, koktel dobrodošlice i svečanu večeru u HOTELU GRAND NEUM.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za simpozij  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH: IBAN: BA 393389002209116713; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za simpozij ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

Sažetak rada, dostaviti e-mailom u elektronskoj formi kao jedan MS Word dokument (file) najkasnije do 1. maja 2023. godine na slijedeću adresu:

info@aliszp.ba

Službeni jezik: B/H/S ,Engleski

Način izlaganja tema:

 • Pozvana predavanja             20 min
 • Ostala usmena izlaganja     10 min
 • Poster prezentacije                5 min

Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno sačuvati – „Save as“ – na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti štampani u „Knjizi sažetaka Kongresa“.

Kontakt:

Damir Mehmedbašić, predsjednik : damir.mehmedbasic@yahoo.com

Daniel Maestro, član predsjedništva

Mail: info@aliszp.ba

Website: www.aliszp.ba

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi