Pozvana predavanja – IV Međunarodni simpozij – Tuzla 2018

ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U BOSNI I HERCEGOVINI

ORGANIZUJE

IV Međunarodni simpozija pod nazivom „DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I SANITARNE TEHNIKE BiH“

koji će se održati u periodu od 10-13. maja 2018.godine u Tuzli, BiH


TEME POZVANIH PREDAVANA

Drage kolege i prijatelji,

u nastavku možete naći spisak pozvanih predavanja IV međunarodnog Simpozija pod nazivom „DANI LABORATORIJSKE DIJAGNOSTIKE I SANITARNE TEHNIKE BiH“ u organizaciji ALISZP u BiH, koji će se održati u periodu od 10.-13. Maja 2018. godine u Tuzli,BiH

„Uticaj razvoja nauke i tehnologije na globalne biološke rizike“
Akademik prof.dr Mirsada Hukić (BiH)

“Zdravstveno ispravna hrana je zdravstveno ispravna hrana neovisno o nazivu propisa”
Dipl .san.ing Helena Penezić (Hrvatska)

„Primjena kvalitativne i kvantitativne procjene rizika u oblasti sigurnosti hrane“
Prof.dr.sc Nihada Ahmetović (BiH)

„Antimikrobna rezistencija-novi izazovi“
Prof.dr.med.sc Nijaz Tihić (BiH)


Kontakt: Damir Mehmedbašić, predsjednik : damir.mehmedbasic@yahoo.com

Website: www.aliszp.ba

Prijava radova: adm1n.aliszp@outlook.com

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi