Konkurs za izbor rukovodećih pozicija u Asocijaciji na period od 4 godine

Na osnovu članova 22, 23, 25, 26, 27, 34 i 36 Statuta Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u BiH, predsjedništvo Asocijacije raspisuje:

K O N K U R S

za izbor rukovodećih pozicija u Asocijaciji na period od četiri (4) godine, i to za:
1. PREDSJEDNIK ALISZP U BIH
2. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE ALISZP U BIH
3. PREDSJEDNIŠTVO ALISZP U BIH (8 ČLANOVA)
(Predsjedništvo čine predsjednik i 8 članova predsjedništva,2 člana iz KCUS,2 Dom zdravlja KS,2 iz RS ,1 zavod za javno zdravstvo,1 iz Tuzle,1 iz Mostara)

Cijeli dokument sa svim detaljima i uslovima za konkurisanje možete pronaći na ovom linku.

Popularni postovi