Druga obavijest – VI Kongres ALISZP BiH sa međunarodnim učešćem – Neum 2016

ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U BOSNI I HERCEGOVINI

ORGANIZUJE

VI Kongres sa međunarodnim učešće, koji će se održati u periodu od 19.-22. Maja 2016. godine u Neumu, BiH

DRUGA OBAVIJEST

Drage kolege i prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici na VI Kongresu u organizaciji ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem, koji će se održati u periodu od 19.-22. Maja 2016. godine u Nemu,BiH

Zdravstveni profesionalci imat će priliku učestvovati u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od tri dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmjenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike, kao i njima srodnim granama.

Cijeli Kongresa je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke kao i razmijena iskustava sa kolegama iz regiona i šire.

Pozivamo Vas da svojim učešćem pridonesete radu i uspjehu VI Kongresa.

Organizator:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONACA U BOSNI I HERCEGOVINI

Organizacioni odbor:
Damir Mehmedbašić, Mubera Šahinagić, Amina Omanović,Daniel Maestro, Željko Vuković, Zlatan Devedžić.

TEHNIČKE INFORMACIJE:
Mjesto održavanja: HOTEL“GRAND NEUM“, Neum, Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Kongresa, smještaj je organizovan u Hotelu GRAND NEUM sa besplatnim korištenjem:

– WiFi Interneta za sve goste hotela

– Bazena, saune, parnog kupatila, fitness centra, privatne plaže hotela

– Parking 24/7

– Muzika svaku noć u holu Hotela do 24:00 sata

– Diskoteka hotela na korištenju organizatoru i učesnicima nakon 24:00 sata

Hotel Grand Neum

adresa: Zagrebačka 2, 88390 Neum, BIH

tel +387 36 880 222 fax: +387 36 880 077

email: prodaja@hotelneum.com

www.hotelneum.com

facebook: Grand Hotel Neum

Promo video i brošuru Grand Hotela Neum mozete pogledati klikom na ovaj link.

Također, ukoliko želite krenuti u virtualni obilazak hotela, to možete učiniti klikom na ovaj link.

Kod rezervacija soba napomenuti hotelu da je rezervacija za Kongres ALISZP-a

Pansion za 3 dana

Jednokrevetna soba   431 KM sa boravišnom taksom           ( 221 EUR)

Dvokrevetna soba      347 KM sa boravišnom taksom            (178 EUR)

Trokrevetna soba       311 KM sa boravišnom taksom            (160 EUR)

Kotizacija
Članovi Asocijacije 100 KM
Gosti (BiH) 150 KM
Gosti (van BiH) 100 EUR

Kotizacija uključuje pristup pozvanim i prijavljenim predavanjima, promotivni i printani materijal sa simpozija, certifikat, koktel dobrodošlice i svečanu večeru u HOTELU GRAND NEUM.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za VI Kongres  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH: IBAN: BA 393389002209116713; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za VI Kongres ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Kongresa.

Sažetak rada, dostaviti e-mailom u elektronskoj formi kao jedan MS Word dokument (file) najkasnije do 30. Aprila 2016. godine na slijedeću adresu (Subject maila: VI Kongres ALISZP):

adm1n.aliszp@outlook.com

Službeni jezik: Naroda BiH,Engleski

Način izlaganja tema:

– Pozvana predavanja             20 min

– Ostala usmena izlaganja     10 min

– Poster prezentacije              5 min

 Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno sačuvati – „Save as“ – na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti štampani u „Knjizi sažetaka Kongresa“.

Kontakt:

Damir Mehmedbašić,predsjednik : damir.mehmedbasic@yahoo.com

Mubera Šahinagić,generalni sekretar : berasahinagic@hotmail.com

Website: www.aliszp.ba

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi