VII Kongres ALISZP – Treća obavijest

Drage kolege i prijatelji,

Obzirom da nam je 2019. godina Kongresna, a ujedno i petnaesta jubilarna godišnjica našeg rada i postojanja,veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da budete učesnici VII  Kongresa sa međunarodnim učešćem u organizaciji ALISZP u BiH, koji će se održati u periodu od 13.-16. Juna  2019. godine uTuzli,BiH.

Zdravstveni profesionalci iz BiH i zemalja regiona imat će priliku učestvovati u zanimljivom naučnom i stručnom programu, koji će u trajanju od tri dana, pružiti jedinstvenu priliku za raspravu i razmjenu važnih naučnih dostignuća, ideja i informacija u području laboratorijske dijagnostike i sanitarne tehnike, kao i njima srodnim granama.

Cijeli Kongres je zamišljen kao velika afirmacija i popularizacija naše struke kao i razmijena iskustava sa kolegama iz regiona i šire.

Pozivamo Vas da svojim učešćem pridonesete radu i uspjehu VII Kongresa kao i proslavi petnaest godina postojanja ALISZP u BiH.

.Pored Akademika prof.dr. Mirsade Hukić, na otvorenju kao specijalni gost prisustvovati i Rektor Univerziteta u Sarajevu profdr. Rifat Škrijelj  koji ce se obratiti skupu.

ORGANIZATOR:
ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONACA U BOSNI I HERCEGOVINI

ORGANIZACIONI ODBOR:

 

Damir Mehmedbašić

Sadik Jahić

Rasim Smajkić

Samira Ćosović

Mubera Šahinagić

Daniel Maestro

Dajana Zelenković

Amina Omanović

Rasim Smajkić

Nerima Grcić

PLENARNA PREDAVANJA:

Prof.dr.med.sc Nijaz Tihić (BiH)

Prof.dr.med.sc Dijana Avdić (BiH)

Prof.dr.sc Damir Marjanović (BiH)

Dr.sc Mahir Fidahić (BiH)

SPECIJALNI GOST:

Akademik prof.dr Mirsada Hukić (BiH)

TEHNIČKE INFORMACIJE:
Mjesto održavanja: HOTEL“TUZLA“, Tuzla, Bosna i Hercegovina.
Za sve učesnike Simpozija, smještaj je organizovan u Hotelu „TUZLA“

Kod rezervacija soba napomenuti da  je rezervacija za Kongres ALISZP-a

 

„A HOTELI“ d.o.o. Tuzla

Ulica ZAVNOBiH-a 13

75000 Tuzla

Bosna i Hercegovina

Gosti/učesnici Simpozija za individualne rezervacije se mogu obratiti službi Recepcije na slijedeće kontakte:

38735 369 600;

38735 369 605

e-mail:rezervacija@hoteltuzla.com;

rezervacije@a-hoteli.com

www a-hoteli.com

Šef službe Recepcije Hajdarević Halčo

 

 

 

Cijena  za kompletan Hotelski aranžman od 13.06-16.06

Iznosi  155,00 KM – (80,00) EUR

 

 

KOTIZACIJA

Članovi ALISZP u BIH  70 KM

Članovi  ALTTS (Asocijacija laboratorijskih tehnologa i tehničara Srbije ) 50 EUR

Članovi (Sojuza na zdruzenija na medicinski laboranti i sanitarni tehnicari na RM) 50 EUR

Gosti (BiH) 120 KM

Ostali (van BiH) 100 EUR

Kotizacija uključuje pristup pozvanim i prijavljenim predavanjima, promotivni i elektronski materijal sa Kongresa, certifikat, koktel dobrodošlice, izlet i svečanu večeru u HOTELU“ Tuzla“.

Kotizacije se uplaćuju na račun ALISZP-a u BiH: 3389002209116713 kod UniCredit Bank sa naznakom “Kotizacija za VII Kongres  ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Simpozija.

Kotizaciju je moguće uplatiti i u eurima, u protuvrijednosti u skladu sa kursom KM na dan uplate.

Devizna uplata na račun ALISZP-a u BiH IBAN: BA393389104801053805; SWIFT UNCRBA22 sa naznakom “Kotizacija za IV Simpozij ALISZP u BiH sa međunarodnim učešćem” i imenom/ imenima učesnika za koje se uplaćuje ili direktno na registracijskom pultu na dan otvaranja Simpozija.

Sažetak rada, dostaviti e-mailom u elektronskoj formi kao jedan MS Word dokument (file) najkasnije do 31. maja 2019. godine na slijedeću adresu:

info@aliszp.ba

 

Službeni jezik: Naroda BiH,Engleski

Način izlaganja tema:     – Pozvana predavanja             20 min

– Ostala usmena izlaganja     10 min

– Poster prezentacije                5 min

 

Tekst rada treba pripremiti u MS Word programu (ukoliko se radi u MS Word 2007, file je potrebno sačuvati – „Save as“ – na način da se on može otvoriti MS Word 1997-2003 verzijama programa).

Koristiti isključivo font Times New Roman – Font size 12. Sažetak ne treba da prelazi 500 riječi. Tekst obostrano poravnati (Justified) i koristiti jednostruki (Single) prored. Ne treba uređivati zaglavlje (Header) i podnožje (Footer) stranice, niti numerisati stranice. Latinski nazivi pišu se kurzivom (italik). Na kraju Sažetka, obavezno navesti najmanje dvije ključne riječi, napisane kurzivom (italik). Sažetci svih prihvaćenih radova će biti štampani u „Knjizi sažetaka Simpozija“.

Napomena: Mole se svi predavači da se uklope u vrijeme koje je predviđeno za izlaganje predavanja jer će se sva predavanja koja probiju termin izlaganja javno opomenuti!

 

Kontakt:

e-mail: info@aliszp.ba

Website: www.aliszp.ba

Daniel  Maestro,član predsjedništva: danielmaestrobih@gmail.com

Damir  Mehmedbašić, predsjednik : damir.mehmedbasic@yahoo.com

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi