U susret VI Kongresu ALISZP BiH – Neum 2016

ASOCIJACIJA LABORATORIJSKIH I SANITARNIH ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U BOSNI I HERCEGOVINI

Drage kolege i prijatelji,

VI Kongres ALISZP BiH sa međunarodnim učešćem koji će se održati u Neumu u periodu od 19.-22.05.2016.godine

okupit će mnoge laboratorijske i sanitarne zdravstvene profesionalce iz regije.

Neki od renomiranih predavača i gostiju koji su potvrdili svoje učešće su:

Prim.dr. Milan Mioković
Generalni direktor J.U Dom zdravlja Kantona Sarajevo – BiH

Doc.dr.sc. Dražen Lušič, dipl.sanit.ing
Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci – Hrvatska
Katedra za zdravstvenu ekologiju

Dr. Ahmed Novo
Direktor AKAZ-a – Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH
Sarajevo – BiH

Prof.dr Siniša Ristić
Šef katedre predkliničkih disciplina i centra za translaciona istraživanja
Medicinski fakultet Foča – BiH

Dr Vesna Skuletić
Institut za patologiju i sudsku medicinu VMA-Beograd – Srbija

Afrodita Taneska
Dipl.med.labor.analitičar – Spec.za bioh.analize
Kliničko biohemijska laboratorija JZU DZ Prilep – Makedonija 

Napominjemo da je krajnji rok za prijavu Vaši radova 30.04.2016.godine.

Spremni su i certifikati…samo čekamo Vas da svojim učešcem doprinesete kongresu,

i naravno da upišemo Vaše ime.

Certifikat Neum

ALISZP

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi