Poziv na redovnu skupstinu ALISZP

POZIV

na Redovnu Skupštinu Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u BiH

24.05.2015. godine, 10 h, HOTEL CESARICA – Međugorje

P  O  Z  I  V

na Redovnu Skupštinu Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u BiH

24.05.2015. godine, 10 h, HOTEL CESARICA – Međugorje

DNEVNI RED:

1. Izvještaj o radu ALISZP-a u BiH za period između dvije skupštine

2. Finansijski izvještaj ALISZP-a u BiH za 2015. godinu

3. Program rada ALISZP-a u BiH za 2015. godinu

4. Izmjena Statuta ALISZP-a u BiH (Izmjena u broju članova Upravnog odbora, umjesto do sadašnjih 9, predloženo 11 članova UO)

5. Izbor dva nova člana u Upravni odbor ALISP-a u BiH

6. Ostalo/razno

Pozivaju se članovi koji su zainteresovani za imenovanje na mjesto Upravnog odbora ALISZP-a u BiH da se do 15.05.2015. godine jave na e-mail: damir.mehmedbasic@yahoo.com ili berasahinagic@hotmail.com uz kratak CV.

Pogledajte preporuke članaka

Popularni postovi