Na linku ispod možete skinuti “Pristupnicu” za članstvo u ALISZP BiH.

Popunjenu pristupnicu šaljete na mail: aliszp.info@gmail.com

Nova pristupnica – ALISZP BIH

Uplatu članarine može izvršite na jedan od sljedećih načina:

  • Direktno na transakcijski račun ALIZP BiH (podaci za uplatu se nalaze na ovom linku uz naznaku “članarina (navesti godinu za koju se uplaćuje)”;
  • Skidanjem sa platne liste;
  • Lično na nekom od događaja u organizaciji ALISZP BiH;

Članarina se plaća odjendom za svih 12 mjeseci osim ukoliko se član odluči za opciju “skidanjem sa platne liste” i tada se članarina skida na mjesečnom nivou.

Napomena: Na redovnoj Skupštini ALISZP BiH održanoj 25.04.2015. u Međugorju usvojeno je da će mjesečna članarina u Asocijaciji od 2016. godine iznositi 3KM/mjesečno, te da su penzioneri oslobođeni od plaćanja iste.