ALISZP u BiH je formiran na Osnivačkoj skupštini 26.03.2004. godine, pod nazivom ULIST (Udruženje laboratorijskih i sanitarnih tehničara). Na istoj sjednici je izabrano rukovodstvo, koje je funkcije obavljalo do 2010. godine. Iste godine ULIST je  registrovan pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine. S obzirom da se naš kadar dodatno školovao, te akdemski napredovao u višu i visoku struku, od 2010. godine ULIST mijenja ime u ALISZP (Asocijacija laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca).

ALISZP okuplja laboratorijske i sanitarne stručnjake sa tri nivoa obrazovanja (srednje, više i visoko) sa područja Bosne i Hercegovine, što nas ujedno čini prvom profesionalnom organizacijom koja djeluje na području cijele države.

Organizovani smo kao nevladina, nestranačka, multietnička organizacija, sa ciljem da branimo, štitimo i promičemo interese svojih članova jednako kao i cjelokupan sistem zdravstvene zaštite. U našoj Asocijaciji cijenimo međusobno uvažavanje, pripadnost i solidarnost. 

Misija Udruženja je izgradnja odgovorne i profesionalne organizacije laboratorijskih i sanitarnih tehničara i inžinjera, poštujući prava, etičke kodekse i principe demokratske zajednice kroz unaprjeđivanje znanja, vještina i odnosa između zdravstvenih radnika i lokalne zajednice.

Naša vizija je savremeno organizovana, profesionalna, samoodrživa organizacija zdravstvenih radnika prepoznatljiva po kvalifikovanom i stručnom kadru, koji unosi pozitivne promjene, te ravnopravno sudjeluje u razvojnim procesima  zdravstvene zaštite, ostvarujući svoja prava.