Naša misija i vizija

ALISZP u BiH je formiran na Osnivačkoj skupštini 26.03.2004. godine, pod nazivom ULIST (Udruženje laboratorijskih i sanitarnih tehničara) nakon pripremnog rada od strane Inicijativnog odbora.  Izabrano rukovodstvo  je obavjalo funkcije  do 2010. godine. Iste godine ULIST je  registrovan pri Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine, s obzirom da se naš kadar dodatno školova i napredovao u višu i visoku struku, od 2010. godine ULIST mijenja ime u ALISZP (Asocijacija laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca).

Pružanje edukacije

Izgradnja odgovorne i profesionalne organizacije laboratorijskih i sanitarnih tehničara i inžinjera kroz unaprijeđivanje znanja

Lokalna zajednica

Izgradnja lokalne zajednice poštujući prava, etičke kodekse i principe demokratske zajednice

Stvaranje mreže

Stvaranje organizovane, profesionalne, samoodržive organizacije zdravstvenih radnika prepoznatljive po kvalifikovanom i stručnom kadru