ALISZP učesnik Kongresa “LabQuality Days Struga 2024”

Nesalomiva veza traje godina između Udruženja medicinskih laboranata Kliničkog centra Skoplje Makedonija i ALISZP BIH, što pokazuje i učešće članova Asocijacije na Kongresu pod nazivom Asocijaciju su predstavljali Vedran Lekanić i Nemanja Jovičić koji je uzeo aktivno učešće sa temom “Korelacija serumskih lipidnih parametara kod pacijenata sa disfunkcijom štitne žlijezde”. Ogromnu zahvalnost dugujemo predsjedniku Ivici …

DRUGA OBAVIJEST – KONGRES

Druga obavijest za KONGRES Kongres će  se održati od 16-19. maja 2024. godine u Hotelu “Radon plaza” u Sarajevu PRIJAVE ZA AKTIVNE I PASIVNE UČESNIKE putem linka: https://forms.gle/fXSjz88nXNAHTBo18   Krajnji rok za predaju sažetka je 30.03.2024. godine. Abstrakt prema tehničkim uputama poslati na kongresaliszp@gmail.com   Sve detalje možete naći u datoteci u prilogu. Kongres ALISZP …

ODRŽANO STRUČNO PREDAVANJE U MOSTARU

U petak 23. februara održano je stručno predavanje ALISZP u BIH, u Mostaru. U Zavodu za javno zdravstvo HNK-a u Mostaru pred 60 članova ALISZP u BiH, održana su 3 sjajna stručna predavanja sa sljedećim temama: tema: Odlaganje medicinskog otpada, predavač Mirna Damjanović dipl.ing.MLD tema: Odnos slobodnog i ukupnog PSA kod pacijenata sa oboljenjima prostate, …

NAUČNI ODBOR KONGRESA

Naučni odbor Kongresa: Prof. dr. Arzija Pašalić, Dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija UNSA, predsjednica Naučnog odbora Prof. dr. Nijaz Tihić, Medicinski fakultet Tuzla, šef Zavoda za mikrobiologiju UKC Tuzla Doc. dr. Sabina Šegalo, Fakultet zdravstvenih studija UNSA, rukovodilac studija Laboratorijske tehnologije Prof. dr. Nafija Serdarević, Fakultet zdravstvenih studija UNSA Prof. dr. Siniša Ristić, Medicinski fakultet Univerziteta …

ORGANIZACIONI ODBOR

Organizacioni odbor VIII Kongresa ALISZP, koji će se održati od 16. do 19. maja 2024.godine u Sarajevu, čine: Predsjednik Mubera Šahinagić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike Mr. Sadik Jahić,  dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike Mila Štaka, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, Rasim Smajkić, dipl. sanitarni inženjer Mr. Lejla Čano Dedić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske dijagnostike MA Nemanja Jovičić, dipl. ing. medicinsko-laboratorijske …

VIII KONGRES ALISZP BIH

Prva obavijest Obzirom da nam je 2024. godina Kongresna, a ujedno i dvadeseta jubilarna godišnjica našeg rada i postojanja,veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo na: VIII Kongres sa međunarodnim učešćem “Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u BiH” Datum: 16-19. maj 2024.  Lokacija: Hotel Radon Plaza, Sarajevo (BiH) Na kongresu će uzeti učešće eminentni …

IZVJEŠTAJ SA ODRŽANE REDOVNE I IZBORNE SKUPŠTINE ALISZP U BIH

Dana 11.11.2023. godine je održana Redovna i Izborna skupština ALISZP. Na skupštini je prisustvovalo 169 članova Asocijacije, čime je u skladu sa Statutom ostvaren potrebni kvorum za donošenje odluka. Na Redovnoj skupštini, predsjednik Asocijacije Damir Mehmedbašić je predstavio Izvještaj o radu i Finansijski izvještaj za 2022. godinu. Također, dao je kraći osvrt na sve aktivnosti …

Obavjest o lokaciji održavanja Skupštine

Poštovane/i, Obavještavamo vas da će se predhodno zakazana redovna i izborna Skupština ALISZP u BiH održati 11.11.2023. godine sa početkom u 12 sati u Multimedijalnoj sali Općine Novi Grad Sarajevo (Bulevar Meše Selimovića 97). Dnevni Red i satnica: 12:00-12:30 Redovona Skupština 12:30-13:00 Izborna Skupština 13:00-14:00 Stručna predavanja   S poštovanjem, Predsjedništvo ALISZP u BiH

Obavijest o održavanju ponovljene Skupštine i stručnog predavanja

Poštovane/i, U skladu sa članovima 27. i 30. Statuta ALISZP, obavještavamo članstvo da će se 11. novembra 2023. godine sa početkom u 12:00h održati ponovljena redovna i izborna Skupština ALISZP u BiH. Mjesto održavanja ponovljene Skupštine će biti Sarajevo, a tačna lokacija održavanja će biti naknadno objavljena. Nakon redovne i izborne Skupštine ALISZP, održat će …

Skupština ALISZP – OTKAZANO

Obavještavamo članstvo Asocijacije da Skupština koja je bila zakazana u petak 09.09.2023. nije održana zbog nedostatka kvoruma. U skladu sa članom 30. Statuta ALISZP, Skupština Asocijacije ima kvorum za rad ukoliko je Skupštini prisutno najmanje jedna polovina redovnih članova Asocijacije. Novi termin za održavanje Skupštine će biti zakazan u roku ne dužem od 30 dana. …