Predsjednik ALISZP: Mubera Šahinagić, (tel:061/508-276; e.mail: berasahinagic@outlook.com) 

Zvanična e-mail adresa: aliszp.info@gmail.com

Adresa: Bolnička 25, 71000 Sarajevo

Transakcijski račun: UniCredit Bank  – 3389002209116713

Devizni račun: IBAN: BA393389104801053805  SWIFT: UNCRBA22