Potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji

Na nedavno održanom VI Kongresu “Akreditacija u zdravstvu” – Neum 2016, potpisan je i ugovor o poslovno tehničkoj saradnji između Asocijacije laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih profesionalaca u BIH i Udruženja „Resursni centar za profesionalni razvoj medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara za područje Republike Srpske“. Cilj ove saradnje je kontinuirano unaprijeđenje i profesionalni razvoj laboratorijskih i sanitarnih zdravstvenih …