Damir Mehmedbašić

Datum i mjesto rođenja: 09.07.1971. u Sarajevu

Obrazovanje: Fakultet zdravstvenih studija, Odsjek medicinsko-laboratorijska dijagnostika.

Postdiplomski studij PMF Sarajevo, smjer mikrobiologija, Magistar mikrobilogije.

Radna ustanova: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, O.J. Klinička mikrobiologija