Ustanovi, domovi i zavodiJU Dom zdravlja Brod

JU Dom zdravlja Travnik

JU Bolnica za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik

JU Dom Zdravlja Breza

Zavod za tranfuzijsku medicinu FBIH

PZU – Poliklinika “MIMO-MEDICAL”

PZU “Poliklinika dr.Odobašić” – Biohemijsko – hematološki laboratorij

Opća bolnica Tešanj

Poliklinika ATRIJUM

Eurofarm Centar – Poliklinika

JU Dom Zdravlja Olovo