domovi zdravlja 2

JU Domovi zdravlja Sarajevo

Vrazova 4, 71000 Sarajevo

www.judzks.ba

Kontakt osoba: Šahinagić Mubera

Ukupan broj članova: 65