Spisak članova JU Dom zdravlja Stari Grad Mostar:

  1. Bajat Nijaza
  2. Grizović Sanid
  3. Omerčaušević Amela
  4. Vrce Edina
  5. Isić Merima
  6. Avdić Senka